DOOR GEVEN = donatie

Overleven doorgeven. Dit kun je op twee manieren lezen. Overleven door geven: iemand overleeft omdat iemand anders organen weggeeft. Over leven doorgeven: het leven letterlijk doorgeven door organen af te staan. Doneren betekent doorgeven. Of zoals de moeder van een donor het zo mooi verwoordt: “Mijn zoon leeft verder in iemand anders.”

Orgaandonoren in België 1994-2017

Mede dankzij de beschikbaarheid van hartdode donoren zien we in België van 1994 tot 2017 een lichte stijging van het aantal orgaandonoren per jaar (met uitzondering van 2014). Dan nog is er in België minder dan één donor per dag.