Weefselbank

Al de handelingen die te maken hebben met de verschillende stappen van weefseldonatie tot weefseltransplantatie gebeuren in een erkende bank voor lichaamsmateriaal, de weefselbank. Deze banken worden uitgebaat door een erkend ziekenhuis, zonder winstgevend doel. De doelstellingen en activiteiten van elke bank worden goedgekeurd door een ethisch comité. 

De overheid heeft per type weefsel een specifieke weefselbank ontwikkeld met de bedoeling om de verwerking van weefsel zo veilig en zo kwaliteitsvol mogelijk te laten verlopen.

Zo spreken we van:

  • Bank voor locomotorisch stelsel (bot en pezen)
  • Bank voor oftalmologisch weefsel (corneabank)
  • Huidbank

Het verwerken van humaan lichaamsmateriaal moet gebeuren volgens de richtlijnen opgesteld bij Europese wetgeving. Het is een multidisciplinaire aanpak in een speciale hoogtechnologische omgeving. De graad van verwerking is variabel naar type weggenomen weefsel in zowel tijdsinterval, procedures en mogelijkheden tot extra beveiliging. 

Iedere stap in de volledige procedure moet gedocumenteerd worden: van donor tot ontvanger (donorselectie – voorbereiding – prelevatie – nazorg – quarantaine en verwerking – aflevering allogreffe) met een absoluut respect voor anonimiteit van zowel donor als ontvanger. 

Om hun erkenning te behouden moeten alle weefselbanken jaarlijks verslag uitbrengen over hun activiteiten en worden zij op regelmatige basis geïnspecteerd door de overheid (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten). 

Levende donatie van weefsels

Er worden in bepaalde gevallen ook weefsel of cellen bij levende donoren genomen. 

  • Placentaire vliezen (amnion & chorion)
  • Keratinocyten
  • Navelstrengbloed
  • (Niet-) Hematopoïetische stamcellen
  • Femurkoppen (operatoir residu) & schedeldaken