Welke patiënten komen voor transplantatie in aanmerking?

Een patiënt van wie het orgaan onherroepelijk faalt en die goede overlevingskansen heeft zodat hij na de transplantatie een kwalitatief leven kan leiden.