Patiëntenverenigingen

In aanmerking komen voor een transplantatie, de transplantatie zelf, en het leven nadien, worden vaak ervaren als onvoorspelbare en oncontroleerbare situaties, zowel door de patiënten als door hun familie. Stress in de pre- en posttransplantatiefase kan verband houden met angst, onzekerheid, wanhoop, eenzaamheid, machteloosheid  …

De mogelijkheid om contact op te nemen met lotgenoten of bij activiteiten voor lotgenoten aanwezig te zijn kan steunen en helpen. Luisteren naar mensen die met dezelfde problemen moeten afrekenen en met hen meevoelen, kan nieuwe moed geven. Ook kan het helpen een concreet verwachtingspatroon rond een transplantatie op te bouwen. Samen activiteiten ondernemen, kan steun geven. 

Navado
Vereniging van nabestaanden van orgaandonoren
www.navado.be

Fonds Carine Vyghen voor orgaandonatie
Dit fonds wil de aandacht van het grote publiek vestigen op het belang van donatie van organen, weefsel en beenmerg.
www.fonds-carinevyghen.net

HALO vzw
HALO vzw is een zelfhulpgroep voor hart-long-  en longtransplantatiepatiënten.
www.halovzw.info

HaTrActief
Vereniging die een actieve vriendenkring en zelfhulpgroep wil zijn, van door en voor de harttransplantatiepatiënten van UZ Leuven
www.hatractief.be

Hepato transplant
Vereniging van levergetransplanteerden van Brussel
www.hepatotransplant.be

Leuvense Levertransplanten vzw
Deze vereniging wordt gerund door mensen die zelf getransplanteerd zijn en telt meer dan 250 leden.
www.llt.be

Oostrozebeekse Transplantkring (OTK)
Deze vereniging wil orgaandonatie en transplantatie sensibiliseren door het inrichten van infosessies.
www.transplantkring.be

Vereniging voor hart-, long-, levergetransplanteerden Antwerpen
Vereniging van hart-, long-, en levergetransplanteerden van het UZA die getransplanteerden de kans biedt om zich fysisch en psychisch te ontspannen.
www.vhla.be

Vereniging voor Hepatitis C
www.hepatitis.be