Roken

Roken is niet gezond, dat weet al iedereen. Bij transplantatiepatiënten zijn de schadelijke effecten van tabak nog groter. Tabak heeft geen invloed op het risico van afstoting van het donororgaan, maar heeft een impact op de vaatvoorziening en bijgevolg op de zuurstofvoorziening van het getransplanteerde orgaan. 

Het wordt sterk aangeraden om te stoppen met roken vóór de transplantatie om een goede doorbloeding in het getransplanteerde orgaan te krijgen. 

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van overlijden na een transplantatie. Tabak speelt hier een belangrijke rol. Tabak versterkt de reeds verhoogde bloeddruk na de transplantatie en verergert de aderverkalkingen. Zo stijgt het risico op hart- en vaataandoeningen. 

De immunosuppresieve geneesmiddelen die gebruikt worden om de afstoting van het transplantorgaan te voorkomen, verhogen het risico op de ontwikkeling van sommige kankers. Bij de transplantatiepatiënt die rookt, is dit risico nog hoger. 

Bij patiënten die een levertransplantatie ondergingen voor een alcoholische leverziekte, vindt men vooral een hoog percentage kankers van de luchtwegen en het spijsverteringsstelsel. Bij niertransplantatiepatiënten die roken, noteert men vooral een veel hoger risico op longkanker en blaaskanker. 

Tabak verhoogt ook het risico op infecties.  

Aarzel niet om een consultatie voor rookstopbegeleiding te vragen. 

www.tabakstop.be

www.rookstopcoach.be