Werken na transplantatie

Wat gebeurt er met mijn werksituatie? Gaat mijn werkgever mij nog aanvaarden na mijn herstelperiode, mag ik hetzelfde werk nog uitvoeren, kan ik nieuw werk vinden?

Je hebt wellicht een heleboel vragen. 

Maar werken na een transplantatie is wel degelijk mogelijk. Het is een manier om terug te integreren in de maatschappij en wordt dus sterk aangeraden. 

Aangezien gestreefd wordt om na elke transplantatie een zo normaal mogelijk leven te leiden, kunnen werkhervatting en deelname aan het sociaal-cultureel leven als parameters voor kwaliteit van leven aanzien worden. Een studie toonde aan dat ongeveer 60% van de niergetransplanteerden voltijds aan het werk is na hun transplantatie, voor hartgetransplanteerden bedraagt dit 44%, voor levergetransplanteerden 37% en voor longgetransplanteerden 28%. Daarnaast nemen getransplanteerden ook in gelijke mate als niet-getransplanteerden deel aan het sociale leven door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.