Weefseldonatie: dit is de procedure

Met zorg en respect

Na orgaandonatie kan ook weefseldonatie plaatsvinden. Daarbij worden in een operatiezaal en met steriele technieken alle weefsels weggenomen. Deze wegname gebeurt door een speciaal opgeleid team dat op een professionele manier, en met zorg en respect voor het lichaam handelt. 

Herstelwerk

Naast de wegname van de weefsels is het herstel van de integriteit van het lichaam heel belangrijk. Reconstructieprotheses worden gebruikt om de normale vorm van het lichaam te herstellen:

Hoornvliesdonatie

Bij donatie van de hoornvliezen worden de oogbollen van de donor vervangen door prothesen en worden de oogleden gesloten. 

Huiddonatie

De huid wordt van de onderste ledematen en eventueel de rug afgenomen. Na de procedure worden de afnameplaatsen omwikkeld in verbanden. 

Hartklep- en bloedvatdonatie

Bij hartklepdonatie wordt het hele hart uitgenomen. Bij bloedvatdonatie wordt na uitname van het hart ook de grote lichaamsslagader uitgenomen. De wonde wordt chirurgisch gehecht en is bij opbaring niet zichtbaar.

Botdonatie

Bot- en peesweefsels worden uit de benen en eventueel armen, de voet en het bekken genomen. Op de plaatsen waar botweefsel is uitgenomen, worden prothesen geplaatst. 

 

De donor kan na de procedure op de gebruikelijke wijze worden opgebaard.