Procedure bij weefseldonatie

Na orgaandonatie kan ook weefseldonatie plaatsvinden. Alle weefsels worden weggenomen in een operatiezaal en volgens steriele technieken. De wegname gebeurt door een speciaal opgeleid team dat op een professionele manier met zorg en respect voor het lichaam handelt. Naast de wegname van de weefsels is het herstel van de integriteit van het lichaam zeer belangrijk. Reconstructieprotheses worden gebruikt om de normale vorm van het lichaam te herstellen.

Hoornvlies- of corneadonatie
Bij donatie van de cornea’s worden de oogbollen van de donor vervangen door prothesen en worden de oogleden gesloten. 

Huiddonatie
De huid wordt afgenomen van de onderste ledematen en eventueel de rug. Na de procedure worden de afnameplaatsen omwikkeld in verbanden. 

Hartklep- en bloedvatdonatie
Bij hartklepdonatie wordt het hele hart uitgenomen. Bij bloedvatdonatie wordt na uitname van het hart ook nog de grote lichaamsslagader uitgenomen. De wonde wordt chirurgisch gehecht en is bij opbaring niet zichtbaar.

Botdonatie
Bot- en peesweefsels worden uit de benen en eventueel armen, de voet en het bekken genomen. Op de plaatsen waar botweefsel is uitgenomen, worden prothesen geplaatst. 

De donor kan na de procedure op de gebruikelijke wijze worden opgebaard.