De risico’s van roken

Dubbel gevaarlijk

Roken is niet gezond, dat weet iedereen. Het verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, ziektes van de luchtwegen en kankers. Elk jaar sterven in België duizenden mensen aan de gevolgen van hun tabaksgebruik. 

Bij mensen die een transplantatie hebben ondergaan kunnen de schadelijke effecten van roken nog groter zijn. De medicatie die ze levenslang nemen om afstoting van het nieuwe orgaan te voorkomen, verhoogt namelijk al het risico op allerlei aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten, infecties en kankers. Roken doet het risico op deze aandoeningen nog meer toenemen. 

Uit onderzoek blijkt dat het risico op hart- en vaatziekten, kankers en zelfs overlijden bijna twee keer zo groot is voor mensen die na een transplantatie roken in vergelijking met niet-rokers. Rokers leven ook minder lang. Meer onderzoek is nodig om na te gaan of roken ook een invloed heeft op afstoting van het nieuwe orgaan.

Stoppen met roken

Het wordt sterk aangeraden om al te stoppen met roken vóór de transplantatie. Voor hart- en longtransplantatie beschouwen internationale richtlijnen roken zelfs als een tegenindicatie voor een transplantatie. Desondanks hebben veel mensen het moeilijk om te stoppen met roken of om een rookstop vol te houden. Onderzoek toont dat overwegend mannen, jongere mensen en mensen met een laag BMI roken na transplantatie. Roken is jammer genoeg verslavend. Dit is niet anders voor mensen die een transplantatie hebben ondergaan. 

Ben je klaar om te stoppen met roken? Aarzel niet om het te bespreken met je arts, verpleegkundige of apotheker. Het is mogelijk om te stoppen op eigen kracht, maar er bestaan ook verschillende effectieve hulpmiddelen die de slaagkans om te stoppen met roken vergroten, zoals bijvoorbeeld rookstopmedicatie, nicotinevervangers en rookstopbegeleiding door een erkend tabakoloog. 

Meer info?

www.tabakstop.be
www.vlaanderenstoptmetroken.be
www.vrgt.be
www.erkendetabakologen.be