Ook jij bent donor

België heeft een uitstekende wetgeving waardoor er een breed draagvlak is voor orgaandonatie. Dankzij de wet is iedereen in ons land een potentiële donor. 

De arts moet wel checken of er verzet is aangetekend. Formeel, via de gemeente bijvoorbeeld. Heeft de donor geen formeel verzet aangetekend, dan kijkt de arts of hij misschien informeel verzet heeft getoond. Bijvoorbeeld in een gesprek met familie, vrienden of kennissen.

Zorg dat je familie en vrienden weten hoe jij erover denkt. Praat openlijk over orgaandonatie. Je kunt ook uitdrukkelijk melden dat je orgaandonor wilt zijn. 

Het Belgische systeem maakt dat het aantal weigeringen beduidend lager ligt dan in landen waar de familie een actievere beslissing moet nemen. Toch blijft de nood hoog. Voor elk soort orgaan is er een tekort en overlijden er mensen die op de wachtlijsten staan.