Overleven Doorgeven

Deze website is een initiatief van provincie Vlaams-Brabant en UZ Leuven.
In een wereld van zoekmogelijkheden wil ‘Over leven door geven’ vooral een correct beeld schetsen van een orgaandonatie, een transplantatie en het leven daarna. Met de juiste info van specialisten en getuigen terzake.
Volgens de Wet in België is iedereen in principe orgaandonor. Maar een evidentie is het allerminst. Overleven Doorgeven wil orgaandonatie dus vooral bespreekbaar maken.
Deze website is voortdurend in beweging, de info is nooit helemaal volledig. Suggesties en opmerkingen zijn altijd welkom op contact@oldg.be.

De transplantatiecentra in België

Een gespecialiseerd team van het transplantatiecentrum is verantwoordelijk voor het uitnemen en beoordelen van donororganen. Het team staat iedereen bij en wordt betrokken bij de hele donatieprocedure.

België heeft transplantatiecentra in Leuven, Gent, Antwerpen, Brussel, Luik, Jette en Aalst.

Transplantatiecentra in België
 

Contact met lotgenoten

In aanmerking komen voor een transplantatie, de transplantatie zelf, en het leven nadien … Deze gebeurtenissen worden vaak ervaren als onvoorspelbare en oncontroleerbare situaties, zowel door de patiënten als door hun familie.

De mogelijkheid om contact op te nemen met lotgenoten of aanwezig zijn bij activiteiten voor lotgenoten kan steunen en helpen. Luisteren naar mensen die met dezelfde problemen moeten afrekenen en meevoelen, kan nieuwe moed geven. Ook kan het helpen een concreet verwachtingspatroon rond een transplantatie op te bouwen. Verschillende patiëntenverenigingen proberen aan de noden tegemoet te komen.

Navado

Vereniging van nabestaanden van orgaandonoren
www.navado.be

Fonds Carine Vyghen voor orgaandonatie

Dit fonds wil de aandacht van het grote publiek vestigen op het belang van donatie van organen, weefsel en beenmerg.
www.fonds-carinevyghen.net

HALO vzw

HALO vzw is een patiëntenvereniging longtransplantatie UZ Leuven. 
www.halovzw.info

HaTrActief

HaTrActief is een vereniging die een vriendenkring en zelfhulpgroep wil zijn van, door en voor de harttransplantatiepatiënten van UZ Leuven. 

Hepato transplant Brussel

Vereniging van levergetransplanteerden van Brussel
www.hepatotransplant.be

Leuvense Levertransplanten vzw

Deze vereniging wordt gerund door mensen die zelf getransplanteerd zijn en telt meer dan 250 leden.
www.llt.be

Vereniging voor hart-, long-, levergetransplanteerden Antwerpen

Vereniging van hart-, long-, en levergetransplanteerden van het UZA die getransplanteerden de kans biedt om zich fysisch en psychisch te ontspannen.
www.vhla.be

Vereniging voor Hepatitis C

www.hepatitis.be

Fenier-Fabir vzw-asbl

Een organisatie van nierpatiënten verenigingen

www.fenier-fabir.be (deze website is momenteel onder constructie)

Vereniging voor en door nierpatiënten

Oudste Belgische vereniging voor nierpatiënten: pre-dialyse, hemodialyse, getransplanteerd.
www.nierlimburg.be

Vereniging voor en door nierpatiënten - Kortrijk

www.vnkvzw.be

Oudervereniging voor nierpatiëntjes 

www.ovnp.org

Hepato transplant Gent

Vereniging van levergetransplanteerden van Gent

www.hepatogent.be