DOOR GEVEN = donatie

Overleven doorgeven. Dit kun je op twee manieren lezen. Overleven door geven: iemand overleeft omdat iemand anders organen weggeeft. Over leven doorgeven: het leven letterlijk doorgeven door organen af te staan. Doneren betekent doorgeven. Of zoals de moeder van een donor het zo mooi verwoordt: “Mijn zoon leeft verder in iemand anders.”

Orgaandonoren in België 1994-2019

Mede dankzij de beschikbaarheid van 'hart'dode donoren zien we in België een lichte stijging van het aantal orgaandonoren over de jaren heen. In vergelijking met 2018 is in 2019 terug een kleine daling in het aantal donoren merkbaar. Voor België komt dit nog steeds neer op minder dan één donor per dag.