Seksuele problemen

Voor de transplantatie

Zes op de tien patiënten ondervinden seksuele moeilijkheden in de periode vóór de transplantatie. Die problemen hebben te maken met de fysische aspecten, met het libido en verlangen, met de opwinding, of met de genotsbeleving. 
Lichamelijke oorzaken hebben te maken met stoornissen in bloedvaten, vooral in geval van hartinsufficiëntie, metabole en hormonale stoornissen bij nierinsufficiëntie of leverinsufficiëntie. Ook sommige geneesmiddelen kunnen verantwoordelijk zijn voor seksuele stoornissen (bètablokkers, diuretica enzovoort).
Bij chronische patiënten zijn angst en depressieve stemmingen frequenter omdat de patiënt het gewicht van de ziekte met haar beperkingen moet dragen. Een depressieve stemming kan ook bijdragen tot geïrriteerdheid, impulsiviteit en zich in zichzelf terugtrekken, wat ook gevolgen op seksualiteit heeft.

Na de transplantatie

Na de ingreep wordt de seksualiteit bepaald door wat de transplantatie heeft kunnen herstellen. Omdat er opnieuw een biologisch evenwicht en een normale fysieke conditie is, kunnen de lichamelijke oorzaken van de seksuele problemen vóór de transplantatie verbeterd zijn. Toch verloopt de terugkeer naar een bevredigend seksueel leven niet gemakkelijk.