Orgaantransplantatie

Orgaantransplantatie is een medische behandeling waarbij een falend orgaan wordt vervangen door een gezond orgaan afkomstig van een donor. De ontvanger is een patiënt bij wie een orgaan niet meer functioneert, waardoor vervanging dus levensnoodzakelijk is. 

De keuze van de ontvanger valt onder de verantwoordelijkheid van Eurotransplant, dat zich baseert op medische en logistieke criteria. Als er meerdere potentiële ontvangers zijn, dan gaat de voorrang naar de meest dringende transplantatie of naar de ontvanger die al het langst op de wachtlijst staat. 

Een transplantatie is een ingreep, die zowel fysiek als mentaal veel van de patiënt vraagt. Daarom is begeleiding voor de patiënt, familie en de verzorgers wenselijk. 

Mogelijke kandidaten voor een transplantatie ondergaan vooraf uitgebreide medische onderzoeken die moeten bepalen of de patiënt lichamelijk in staat is om de zware ingreep en revalidatie te doorstaan.

Bekijk hier het werk van een transplantatiecoördinator.