Hoe kun je de donor bedanken?

Alles is anoniem

Recent getransplanteerden voelen soms sterk de behoefte om de nabestaanden van hun donor te bedanken. Dit gevoel komt bij sommigen enkele dagen of weken na de transplantatie en bij anderen pas na maanden of zelfs een jaar. Omdat de wet over orgaandonatie volledige anonimiteit van de donor en de ontvanger garandeert, is het niet mogelijk om fysiek met de donorfamilie in contact te komen. Wel is het mogelijk om de familie een anonieme brief te schrijven.

Troost en zingeving

Het schrijven van zo’n bedankbrief is geen verplichting. En of er al dan niet een reactie op komt, is niet te voorspellen. Voor sommige donorfamilies kan een bedankbrief een troost betekenen. Het kan hen helpen in hun rouwproces en kan hen een vorm van zingeving bieden. Andere families zijn dan weer nog te erg onder de indruk van het overlijden van hun familielid en hebben geen behoefte om iets van de getransplanteerde(n) te vernemen.      

Enkele schrijftips

Bij elk schrijven moet de volledige anonimiteit bewaard blijven. Dat is een wettelijke verplichting. Inhoudelijk is het bij zo’n bedankbrief een belangrijke tip om in alles steeds de rouwgevoelens van de nabestaanden van de donor te respecteren. Sta er ook bij stil of alle passages in de brief relevante informatie is voor de andere partij. 

Praktisch

Qua logistiek gaat het zo: de schrijver bezorgt deze brief aan iemand van het transplantatieteam, die hem doorgeeft aan de transplantatiecoördinator. Die contacteert de verantwoordelijke die de donorprocedure gecoördineerd heeft in het centrum waar de donor gehospitaliseerd was. Zo wordt de familie op de hoogte gebracht dat er voor hen een bedankbrief is toegekomen. Als de familie akkoord gaat, ontvangen zij het schrijven. 

Meer info?

Voor bijkomende vragen of informatie over de opmaak van de bedankbrief kun je de sociaal werker of transplantatiecoördinator contacteren.