Autorijden na een transplantatie

De wet

Iedereen die een rijbewijs of voorlopig rijbewijs heeft of van plan is er een aan te vragen, dient te voldoen aan de medische minimumnormen om een motorvoertuig te besturen. De wet bepaalt dat je in staat moet zijn om te sturen en naast de nodige kennis en rijvaardigheid, ook de vereiste lichaamsgeschiktheid moet hebben. 

Dat betekent dat je niet mag lijden aan bepaalde aandoeningen of stoornissen die tijdens het sturen de veiligheid in het gedrang kunnen brengen. Aandoeningen zoals van het gezichtsvermogen, zenuwstelsel, hart- en bloedvaten, spieren en gewrichten, lever en nieren, slaapstoornissen, epilepsie en diabetes kunnen veiligheidsrisico’s in het verkeer veroorzaken. In dat geval moet een arts bepalen of iemand rijgeschikt is of niet. 

De arts beslist

In de periode na een transplantatie zal een arts voor een bepaalde tijd, afhankelijk van de medische toestand, de patiënt het besturen van een voertuig ontraden. Soms verklaart de arts de patiënt ook rijongeschikt in de wachttijd voor een transplantatie. Als de arts twijfelt over de rijgeschiktheid van de patiënt, kan hij die voor verder onderzoek doorverwijzen naar CARA (Centrum voor Rijgeschiktheidsonderzoek en Voertuigaanpassing).

Ernstige overtreding

Als blijkt dat je door een medische aandoening niet rijgeschikt bent, ben je wettelijk verplicht om je rijbewijs of voorlopige rijbewijs binnen de vier werkdagen in te leven bij het gemeentebestuur. Je kunt het rijbewijs of voorlopig rijbewijs terugkrijgen als je een rijgeschiktheidsattest kunt voorleggen. Dit rijgeschiktheidsattest kan een arts alleen afleveren voor rijbewijzen van groep 1. Voor rijbewijzen van groep 2, voor bijvoorbeeld vrachtwagens, zijn er speciale erkende controle-organismen die oordelen over de rijgeschiktheid van deze groep.

Een motorvoertuig besturen als je niet voldoet aan de medische minimumnormen is een ernstige overtreding en komt neer op rijden zonder geldig rijbewijs. Als je dat doet, ben je ook niet in orde met de autoverzekering in geval van een ongeluk. 

Meer info

Bij twijfels over rijgeschiktheid kun je terecht bij je arts en de sociaal werker van het transplantatieteam.