Opnieuw aan het werk

Eerst deeltijds

Wat gebeurt er met mijn werksituatie? Gaat mijn werkgever me nog willen na mijn herstelperiode? Mag ik hetzelfde werk nog uitvoeren? Kan ik nieuw werk vinden? Na een transplantatie hebben patiënten vaak vragen over de invloed van hun ziekte en de operatie op hun tewerkstelling. 

In het algemeen kan een patiënt na een herstelperiode van drie tot zes maanden opnieuw gaan werken, op voorwaarde dat de specialist, de medische adviseur en de werkgever akkoord zijn. Vaak herstarten getransplanteerden hun baan deeltijds, waarna velen na een aantal maanden weer voltijds aan de slag gaan. 

Hulp van de sociaal werker

Werken na een transplantatie is dus zeker mogelijk. Het is een manier om je opnieuw te integreren in de maatschappij en wordt door het transplantatieteam sterk aangeraden. Helaas lukt het niet iedereen om het werk weer op te nemen. Dat kan te maken hebben met de werkomstandigheden of met de graad van herstel van de patiënt. Soms is een herscholing een oplossing. Ook de sociaal werker van het transplantatieteam of het ziekenfonds kan helpen, bijvoorbeeld door de patiënt in contact te brengen met diensten zoals de VDAB, gespecialiseerde trajectbepalingen en begeleidingsdiensten.

Enkele cijfers

Omdat ernaar gestreefd wordt om na elke transplantatie een zo normaal mogelijk leven te leiden, zijn werkhervatting en deelname aan het sociaal-cultureel leven parameters voor kwaliteit van leven. Een studie van UZ Leuven toont aan dat ongeveer 60 procent van de niergetransplanteerden na de operatie voltijds aan het werk is, wat ongeveer overeenkomt met het gemiddelde van alle werkenden in België. Het percentage voor werkhervatting bij hartgetransplanteerden bedraagt in dit onderzoek 44 procent, voor levergetransplanteerden 37 procent en voor longgetransplanteerden 28 procent. Daarnaast nemen getransplanteerden in gelijke mate als niet-getransplanteerden deel aan het sociale leven, via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. 80 procent van de ondervraagde getransplanteerden is actief in sociale activiteiten, zoals mantelzorger zijn, instaan voor buren, naar culturele activiteiten gaan enzovoort.