Weefseltransplantatie

Transplantatie van menselijke weefsels en cellen is een sterk groeiende sector van de geneeskunde, waarin grote kansen voor de behandeling van ongeneeslijke ziekten liggen. De kwaliteit en veiligheid van deze stoffen moeten gewaarborgd zijn, met name om de overdracht van ziekten te voorkomen.

Het menselijk lichaam bevat veel weefsels die getransplanteerd kunnen worden. Denk maar aan de behandeling van mensen met hoornvlies- of hartklepaandoeningen, botkanker of brandwonden. Een donorcornea (hoornvlies) kan blindheid voorkomen of genezen en donorhartkleppen bieden vele mensen - vooral kinderen - een kans op een actief leven. Botweefsel van een donor kan ledematen herstellen en patiënten helpen te revalideren, terwijl donorhuid gebruikt kan worden om patiënten met ernstige brandwonden te behandelen. Hartkleppen en bloedvaten kunnen beschadigde kleppen of bloedvaten vervangen. 

In de afgelopen jaren is een groot aantal industriële alternatieven ontwikkeld voor weefseltransplantatie, zoals kunsthartkleppen, botimplantaten en kunsthuid. Ondanks de technologische voordelen van deze alternatieven geven artsen op verschillende medische gebieden nog altijd de voorkeur aan echt donorweefsel vanwege zijn unieke biologische eigenschappen.