Algemene conditie van de patiënt

Het belang van revalideren

Bij een patiënt van wie het orgaan faalt, gaat de algemene conditie achteruit. Na de transplantatie is het de bedoeling dat de getransplanteerde zo snel mogelijk weer een normaal kwalitatief hoogstaand leven leidt. Daarom dat er na een transplantatie veel aandacht gaat naar de revalidatie. 
In sommige gevallen is zelfs preoperatieve kine aangewezen. Daarbij worden ademhalingsoefeningen aangeleerd, en wordt er aandacht besteed aan de basisconditie en het behoud van mobiliteit. 

Het belang van bewegen

Bewegen heeft een gunstig effect op botdensiteit, gewichtscontrole en preventie van hart- en vaataandoeningen, en het draagt ook bij tot het psychologische welzijn. Logisch dat bewegen, onder supervisie van een kinesist, een belangrijk onderdeel van de revalidatie is.