Algemene conditie

Bij een patiënt van wie het orgaan faalt, gaat de conditie achteruit. Na de transplantatie is het de bedoeling dat de getransplanteerde zo snel mogelijk weer een normaal kwalitatief hoogstaand leven leidt. Vandaar dat alle aandacht gaat naar revalidatie na een transplantatie. 

Bewegen heeft niet alleen een gunstig effect op botdensiteit, gewichtscontrole en preventie van hart- en vaataandoeningen, het draagt ook bij tot het psychologische welzijn. 

In sommige gevallen is zelfs preoperatieve kine aangewezen. Daartoe behoren het aanleren van ademhalingsoefeningen, maar ook de zorg voor een basisconditie en het behoud van mobiliteit.