Hart

Het gezonde hart is een krachtige pomp die het bloed in het lichaam rond stuwt. Bloed voorziet het lichaam van zuurstof en voedingsstoffen. Bij hartfalen of hartzwakte heeft het hart moeite om het bloed rond te pompen door het lichaam. De bloedpomp presteert dan ondermaats en voldoet dus niet meer aan de behoeften van het lichaam. Hartfalen ontstaat omdat het hart een beschadiging opliep of langdurig overbelast werd. Mogelijke oorzaken van beschadiging of overbelasting van het hart zijn vernauwing van de kransslagaders, hoge bloeddruk, aantasting van de hartkleppen, hartritmestoornissen en aantasting van de hartspier, bijvoorbeeld door infectie, alcohol of giftige stoffen. Hartfalen is een ernstige chronische aandoening die in de loop der tijd kan verergeren. De progressie van hartfalen varieert van persoon tot persoon. De behandeling van hartfalen bestaat uit een combinatie van geneesmiddelen en een gezonde levenswijze.

Harttransplantatie

Als het hartfalen zo ver gevorderd is dat de functie van het hart ernstig tekort schiet (terminaal hartfalen), kan een harttransplantatie overwogen worden. Een harttransplantatie kan een oplossing bieden bij patiënten met terminaal hartfalen bij wie alle klassieke behandelingen zoals geneesmiddelen, klepchirurgie, en andere cardiologische interventietechnieken uitgeput zijn en bij wie de levensverwachting zonder transplantatie uiterst klein is. Hiertoe moet wel aan een aantal strikte voorwaarden voldaan worden. Het aantal donorharten is beperkt en moet dus goed gebruikt worden. 

Hartpomp

Niet iedereen kan geholpen worden met een transplantatie, onder meer omdat de donorvraag groter is dan het donoraanbod. Een mechanische hartpomp of VAD (Ventricular Assist Device) – kan dan gebruikt worden als een ‘brug naar transplantatie’ wanneer een donorhart niet direct beschikbaar is. Een mechanische hartpomp wordt ook gebruikt als een ‘brug naar herstel’ om een verzwakte hartspier een tijdje rust te geven en als een alternatief voor harttransplantatie. Een mechanische hartpomp helpt het verzwakte hart om bloed naar het lichaam te pompen zodat alle organen opnieuw voldoende zuurstofrijk bloed krijgen. Een mechanische hartpomp is een veelbelovende techniek die al volop wordt toegepast, maar ook nog altijd in ontwikkeling is.

 

 

Het aantal mensen dat wacht op een hart in 2019 is licht gedaald. Op 31 december van dat jaar stonden er 91 mensen op de wachtlijst. In vergelijking met voorgaande jaren kent het aantal harttransplantaties terug een lichte stijging. Zo vonden er in 2019 in België 84 harttransplantaties plaats. Er werden in 2019 geen hart-longtransplantaties verricht.