Lever

De lever is het zwaarste orgaan in ons lichaam. Er vinden ruim 500 verschillende en zeer ingewikkelde stofwisselingsprocessen plaats die van levensbelang zijn voor de opbouw en het functioneren van het lichaam. Daarnaast produceert de lever gal. Gal is een vloeistof die zorgt dat vetten in het voedsel worden verteerd en opgenomen.

Oorzaken leverfalen

De meest voorkomende oorzaken van leverproblemen die aanleiding geven tot falen kunnen aangeboren zijn, of zijn verworven tijdens het leven, bijvoorbeeld door het innemen van giftige stoffen (alcohol) of door infecties door een virus (hepatitis).

Levertransplantatie wordt ook frequent uitgevoerd in geval van primaire leverkanker, een van de weinige kankers waarvoor een transplantatie kan helpen, maar enkel als het letsel zeer beperkt is en gelokaliseerd in de lever.

Leverziektes bij kinderen ontstaan meestal door slecht aangelegde galwegen of een gebrek aan bepaalde enzymen. Alleen patiënten waarbij het leverfalen zo ernstig is dat andere behandelingsmethodes niet meer helpen, komen in aanmerking voor een levertransplantatie.

Gevolgen leverfalen

Wanneer de lever faalt heeft dat ernstige gevolgen. De meest frequente levensbedreigende complicaties ontstaan door een te hoge bloeddruk in de poortader (portale hypertensie).  Dit kan aanleiding geven tot het opstapelen van vocht in de buik (ascites) en bloedingen uit spataders in de slokdarm (slokdarmvarices). De patiënt kan bewustzijnsstoornissen ontwikkelen (hepatische encefalopathie) wat aanleiding kan geven tot coma. In de terminale fase wordt de patiënt uiterst gevoelig voor bacteriële infecties waardoor hij kan overlijden.

Levertransplantatie

Voor patiënten met een ernstige leverinsufficiëntie of een primaire kanker waarvoor geen andere genezende therapieën meer beschikbaar zijn, is transplantatie de enige optie om te genezen.

De wachtlijst voor levertransplantatie is licht gedaald ten opzichte van 31/12/2018 (-9%). 
Het aantal levertransplantaties blijft, na een terugval in 2014, op niveau met 250 transplantaties. Er werden ook 12 splitlevertransplantaties uitgevoerd.