Longen

De longen zorgen voor zuurstof in ons bloed. Ook wordt kooldioxide, een afvalstof uit het lichaam, via de longen uitgescheiden. Bij patiënten met een ernstige longziekte dreigt het lichaam te verstikken. Er komt onvoldoende zuurstof in het lichaam en de kooldioxide hoopt zich op. Op termijn heeft dit ook gevolgen voor het hart.

Bekijk de video "Traject van een longtransplantatie".

Longtransplantatie

Patiënten die op de wachtlijst staan voor een longtransplantatie lijden aan een ernstige longziekte, zoals longfibrose, emfyseem, 'taaislijmziekte' of mucoviscidose of pulmonale arteriële hypertensie. Bij al deze aandoeningen wordt momenteel bij voorkeur een dubbelzijdige longtransplantatie uitgevoerd. Bij niet-geïnfecteerde longziekten (andere dan mucoviscidose) kan eventueel een enkelzijdige transplantatie worden uitgevoerd. 

Patiënten met ernstige longinsufficiëntie kunnen een enkele of dubbele longtransplantatie ondergaan. Soms wordt ook gelijktijdig een hart- en longtransplantatie uitgevoerd, met name wanneer het hart de primaire oorzaak is van het longprobleem (bijvoorbeeld bij aangeboren ernstige hartafwijkingen). 

Een longtransplantatie wordt alleen overwogen wanneer alle klassieke behandelingen falen en wanneer de patiënt aan een aantal andere strikte voorwaarden voldoet. Er is uiteraard een leeftijdslimiet, waarbij een hart-longtransplantatie in principe niet wordt uitgevoerd bij patiënten ouder dan 50 jaar en een longtransplantatie niet bij patiënten ouder dan 65 jaar. 

Voor er beslist wordt tot een eventuele transplantatie, moeten de kandidaten een grondige evaluatie (met inbegrip van allerlei vooronderzoeken) ondergaan met de bedoeling de risicofactoren van de ingreep in te schatten. Na deze evaluatie wordt in multidisciplinair overleg besloten tot het al dan niet activeren op de wachtlijst.

 

In 2019 werden er in België 109 dubbele longtransplantaties uitgevoerd en geen enkele hart-longtransplantatie. Er vonden ook 4 enkele longtransplantaties plaats. Niettegenstaande het hoge aantal longtransplantaties stonden er op 31 december 2019 nog altijd 163 mensen op de wachtlijst, een stijging in vergelijking met de toestand op 31/12/2018 (143). 

Het traject van een longtransplantatie