Nieren

De voornaamste taak van de nieren is de water- en zoutregeling van het lichaam en het verwijderen van afvalstoffen. Wanneer de nieren onvoldoende werken, wordt deze taak slecht uitgevoerd. Dit heeft een teveel aan vocht in het lichaam tot gevolg, waardoor een hoge bloeddruk ontstaat. Ook worden de afvalstoffen niet uit het lichaam verwijderd. Wanneer de nieren niet goed werken, kan het lichaam vergiftigd worden, met de dood als gevolg als er geen therapie gegeven wordt.

In afwachting van een niertransplantatie kan een nierpatiënt behandeld worden met een dialysebehandeling. Nierpatiënten hebben vaak heel wat dieet- en vochtbeperkingen en andere (fysieke) problemen van het dialyseren. Een niertransplantatie zal een minder beperkt leven geven. Al moeten getransplanteerden ook rekening houden met dieetvoorschriften en met het tijdstip van de in te nemen medicatie. In principe kan één gezonde nier al het werk doen. Zeer uitzonderlijk kunnen er twee nieren tegelijkertijd getransplanteerd worden.

Niertransplantatie

Voor er beslist wordt tot een eventuele transplantatie, moeten de kandidaten een grondige evaluatie (met inbegrip van allerlei vooronderzoeken) ondergaan met de bedoeling de risicofactoren van de ingreep in te schatten. Na deze evaluatie wordt in multidisciplinair overleg besloten tot het al dan niet activeren op de wachtlijst.

Dankzij een transplantatie kan een herstel van de gevolgen van de eigen nierziekte bereikt worden. De kans op transplantnieroverleving na een niertransplantatie is heel hoog. Wanneer de nierziekte ontstaan is door diabetes, wordt in sommige gevallen overgegaan tot een nier- en pancreastransplantatie. Ook in dit geval zijn de slaagkansen opmerkelijk verbeterd.

De slaagkansen zijn nog beter met een nier afkomstig van een levende donor.

Op lange termijn is de kans op overleving groter na transplantatie dan met chronische dialysetherapie.

 

Op 31 december 2019 stonden er in België 914 mensen op de wachtlijst voor een niertransplantatie. In vergelijking met het aantal wachtenden op 31/12/2018 is dit een stijging van 11%. Het aantal niertransplantaties in 2019 daalde tot 389 (474 in 2018).