Ook weefsel kun je doneren

Welke weefsels?

Na je overlijden kun je niet alleen organen, maar ook weefsels doneren. Weefsels die geschikt zijn voor donatie zijn: huid, hoornvliezen (cornea), botweefsel, kraakbeen, pezen, hartkleppen en bloedvaten. 

De voorwaarden

Niet iedereen komt in aanmerking voor weefseldonatie. Het is belangrijk dat er weefsels getransplanteerd worden waarvan de absolute veiligheid en een heel goede kwaliteit kunnen verzekerd worden. Daarom worden er voorwaarden gesteld, opgesteld door de Hoge Gezondheidsraad: 

 • Net zoals bij orgaandonatie, moet er bij de wegname van weefsel een wettelijke toestemming zijn. 
 • De donor moet in een goede gezondheid zijn (waarbij er verschillende contra-indicaties zijn).  
 • Afhankelijk van het weg te nemen weefsel, moet de donor voldoen aan een aantal gestelde medische criteria.
 • Er zijn leeftijdscriteria in functie van het weg te nemen weefsel.

De contra-indicaties

De voornaamste contra-indicaties voor weefseldonatie zijn:

In het algemeen

 • Hoog risicogedrag voor hiv.
 • Voorgeschiedenis van systeemziekte (reumatoïde artritis, Lupus…).
 • Voorgeschiedenis van bestraling.
 • Kwaadaardige aandoeningen.
 • Degeneratieve aandoeningen van het zenuwstelsel (dementie, Alzheimer, Creutzfeldt-Jakob).
 • Ingrepen met dura mater, behandeling met groeihormoon, langdurig gebruik van cortisone.
 • Een aandoening van ongekende oorsprong.

Bij acute infectie

 • Virale oorsprong: hepatitis, hepatitis B en C, hiv.
 • Belangrijke bacteriële infecties zoals lues, osteomyelitis, tuberculose (tbc).
 • Veralgemeende schimmelinfecties.

Het prevalentieteam onderzoekt donor per donor of het mogelijk is om weefsel weg te nemen.